Sanalle yhtälö on esimerkiksi seuraavia sanakirjamääritelmiä:

yhtälö s. mat. kahden yhtä suureksi merkityn lausekkeen kokonaisuus, ekvaatio; vrt. kaava 4.a. | Identtinen, ehdollinen y. Ensimmäisen, toisen asteen y. Y:n vasen ja oikea puoli. Y:n juuri. Ratkaista y. – Nykysuomen Sanakirja.

yhtälö2 mat. kahden lausekkeen merkitty yhtäsuuruus. Toisen asteen y. Differentiaaliy. Epäy. Ratkaista y. – Suomen Kielen Perussanakirja.

yhtälö2 mat. kahden lausekkeen merkitty yhtäsuuruus. Toisen asteen yhtälö. Differentiaaliyhtälö. Epäyhtälö. Ratkaista yhtälö.
Kuv. Vaikeasti ratkaistava yhtälö kahden vaikeasti yhteen sovitettavan asian synnyttämä ongelma. Lyhennetty työaika ja entisen suuruiset tulot on mahdoton yhtälö. – Kielitoimiston sanakirja, verkkoversio.

Yhtälö-sanan käyttö on kuitenkin huomattavasti monipuolisempaa. Seuraavista linkeistä löytyy silmiin sattuneita esimerkkejä mahdottomista ja mahdollisista, vaikeista ja hankalista yhtälöistä, yhtälöistä, joihin liittyy jokin muu attribuutti tai ominaisuus, jotka toimivat tai ei, ovat muuten subjektina tai objektina, yhtälöistä, jotka kokevat jonkin muutoksen, ovat yhdyssanan osana tai ovat muuten vain virkkeessä. Luokitteluperusteet eivät ole yhteismitallisia ja moni esiintymä olisi voinut saada sijan muissakin kategorioissa. Yhtälö-sanan kuvallista käyttöä näkee silloin tällöin myös vieraskielisissä teksteissä. Yhtälöön verrattuna epäyhtälö on varsin harvinainen kielikuva.

En ole etsinyt yhtälöitä millään systemaattisella hakumenetelmällä. Suurin osa esimerkeistä on omia satunnaisia havaintojani. Aika moni yhtälö on kuitenkin Maisa Spangarin ensin havaitsema. Paula Sankelo ja Markku Halmetoja ovat myös täydentäneet kokoelmiani.