Matti Lehtinen, julkaisuja

Julkaisut on pyritty luokittelemaan seuraavasti: 1 Tieteelliset julkaisut, 2 Oppikirjat ja oppimateriaalit, 3 Yleistajuiset tieteelliset kirjoitukset, 4 Kirjaesittelyt ja arvostelut, 5 Matematiikan opetusta ja matematiikkakilpailuja käsittelevät kirjoitukset ja 6 Verkkokirjoitukset. Luokittelu on aina hiukan mielivaltaista. Ryhmässä 6 on kirjoituksia, jotka saattaisivat olla ryhmissä 2, 3 tai 5; omilla kotisivuillani julkaistuja kirjoituksia en ole tähän sisällyttänyt. Olen yrittänyt kopioida käsiini saamiani kirjoitelmia; valtaosan olen löytänytkin. Tällaiset tunnistaa linkitetyistä otsikoista. Kirjoitukset edustavat puutteineen luonnollisesti kirjoitusajankohdan käsityksiäni ja tietämystäni.

1 Tieteelliset julkaisut

On locally affine mappings of Riemann surfaces (väitöskirja). Ann. Acad. Sci. Fenn. A I Mathematica / Dissertationes 2. 1975, 36 s.

A real-analytic quasiconformal extension of a quasisymmetric function. Ann. Acad. Sci. Fenn. A I Mathematica 3. 1977, 207–213.

Quasisymmetric functions with dilatation one. Ann. Acad. Sci. Fenn. A I Mathematica 3. 1977, 223–227.

(E. Peschl ja ML) A conformal self-map which fixes three points is the identity. Ann. Acad. Sci. Fenn. A I Mathematica 4. 1978/79, 85–86.

On the inner radius of univalency for non-circular domains. Ann. Acad. Sci. Fenn. A I Mathematica 5 1980, 45–47.

The dilatation of Beurling-Ahlfors extensions of quasisymmetric functions. Ann. Acad. Sci. Fenn. A I Mathematica 8. 1983, 187–192.

Remarks on the maximal dilatation of the Beurling-Ahlfors extension. Ann. Acad. Sci. Fenn. A I Mathematica 9. 1984, 133–139.

Remarks on the inner radius of univalency of quasidiscs. Proceedings of the second Finnish–Polish summer school in comp­lex analysis at Jyväskylä, University of Jyväskylä, Department of Mathematics, Report 28. 1984, 73–78.

Estimates of the inner radius of univalency of domains bounded by conic sections. Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math. 10, 1985, 349–353.

Angles and the inner radius of univalency. Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math. 11, 1986, 161–166.

On extremal quasiconformal mappings in the presence of a dila­tation bound. Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 32, 1987, 915–922.

On maximal and minimal quasisymmetric functions on an inter­val. Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math. 12, 1987, 77–84.

(M.L. ja Matti Vuorinen) On Teichmüller's modulus problem in the plane. Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 33, 1988, 97–106.

(G.D. Anderson, M.L. ja M. Vuorinen) Conformal invariants in the punctured unit disc. Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math. 19, 1994, 133–146.

On Hexagonal Grids in Combat Simulation. Maanpuolustuskorkeakoulu, Tekniikan laitos, Julkaisusarja 2 no 10, 2005, 25 s. ISBN 951-25-1626-8.

Useita kymmeniä referaatteja julkaisuissa Mathematical Reviews ja Zentralblatt für Mathematik.

2 Oppikirjat ja oppimateriaalit

Koululaisten kansainväliset matematiikkaolympialaiset. Kirjayhtymä 1975, 95 s. ISBN 951-26-1049-3. Kirjan olennainen sisältö, Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten tehtävät ja ratkaisut, löytyvät oheisista linkeistä.

Matematiikan olympiakirja. Weilin+Göös 1995. 117 s. ISBN 951-35-5990-4. Kirjan olennainen sisältö löytyy seuraavista linkeistä: vuosien 1987–94 Pohjoismaisen matematiikkakilpailun tehtävät, niiden ratkaisut; vuosien 1975–94 Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten tehtävät ja niiden ratkaisut sekä lyhyt olympiamatematiikan opas.

Matematiikan lyhyt historia. Yliopistopaino, Helsinki 1995. 96 s. ISBN 951-570-227-5.

(Esa Salminen ja M.L.) Analyyttinen hierarkiaprosessi. Expert Choice -ohjelman käyttö. Maanpuolustuskorkeakoulu, Tekniikaan laitos 2000. 10 s. ja liitteitä. ISBN 951-25-1148-7.

Todennäköisyyslaskentaa sotilaille. Maanpuolustuskorkeakoulu, Tekniikan laitos 2002. 47 s. ISBN 951-25-1295-5.

Tilastomatematiikkaa sotilaille. Maanpuolustuskorkeakoulu, Tekniikan laitos 2002. 52 s. ISBN 951-25-1314-5, 2. painos 2007. 57 s. ISBN 978-951-25-1832-6.

Operaatioanalyysiä sotilaille. Maanpuolustuskorkeakoulu, Tekniikan laitos 2003. 69 s. ISBN 951-25-1461-3.

Pieni simulointikirja. Maanpuolustuskorkeakoulu, Tekniikan laitos, Julkaisusarja 5 no 3, 2004, 30 s. ISBN 951-25-1555-5.

Vertailusta tutkimusmenetelmänä. Teoksessa Tekniset tutkimusmenetelmät Maanpuolustuskorkeakoulussa. Toim. Esa Lappalainen ja Jorma Jormakka. Maanpuolustuskorkeakoulu, Tekniikan laitos 2004, s. 50–56.

Matemaattinen analyysi sotatekniikan tutkimusmenetelmänä. Teoksessa Tekniset tutkimusmenetelmät Maanpuolustuskorkeakoulussa. Toim. Esa Lappalainen ja Jorma Jormakka. Maanpuolustuskorkeakoulu, Tekniikan laitos 2004, s. 57–63.

The Nordic Mathematical Competition 1987 – 2006. Problems and Solutions. ISBN 9984-18-184-7. Laima, Riika 2006. 101 s. ISBN 9984-18-184-7.

Matematiikan harjoituksia sotilaille. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotatekniikan laitos, Julkaisusarja 5 no 5, 2006, 124 s. ISBN 951-25-1660-8

(ML, Jorma Merikoski ja Timo Tossavainen) Johdatus tasogeometriaan. WSOY 2007. 163 s. ISBN 978-951-0-31232-2.

Events in Mathematics I ja II. University of Latvia 2008, 2009. 120 + 139 s. ISBN 978-9948-45-018-6 ja 978-9984-45-140-4.

Kilpailumatematiikan opas. Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennusjaosto 2013. 108 s. ISBN 978-95196753-1-2.

Matematiikan vuosituhannet. Perustiedot matematiikan historiasta. Eukleides-kirjat 2017. 174 s. ISBN 978-952-68775-1-8.

Kilpailumatematiikan harjoituksia I. Algebra ja geometria. Eukleides-kirjat 2018. 174 s. ISBN 978-952-68775-4-9.

Kilpailumatematiikan harjoituksia II. Lukuteoria ja kombinatoriikka. Eukleides-kirjat 2018. 158 s. ISBN 978-952-68775-5-6.

3 Yleistajuiset tieteelliset kirjoitukset

Differentiaali- ja integraalilaskenta. Otavan Suuri Ensyklope­dia 2 (1978), 868–875.

Differentiaaliyhtälö. Otavan Suuri Ensyklopedia 2 (1978), 875–877.

Funktio. Otavan Suuri Ensyklopedia 2 (1978), 1392.

Funktionaalianalyysi. Otavan Suuri Ensyklopedia 2 (1978), 1393.

Funktioteoria. Otavan Suuri Ensyklopedia 2 (1978), 1396–1397.

Kombinatoriikka. Otavan Suuri Ensyklopedia 4 (1978), 3127–3128.

Logaritmi. Otavan Suuri Ensyklopedia 5 (1978), 3792–3793.

Mitta- ja integrointiteoria. Otavan Suuri Ensyklopedia 6 (1979), 4371.

Rationaaliluvut. Otavan Suuri Ensyklopedia 7 (1979), 5635.

Reaaliluvut. Otavan Suuri Ensyklopedia 7 (1979), 5669–5670.

Sarja. Otavan Suuri Ensyklopedia 8 (1980), 6071–6072.

Trigonometria. Otavan Suuri Ensyklopedia 9 (1981), 7245–7246.

Weierstrass, Karl. Otavan Suuri Ensyklopedia 10 (1981), 7733.

Yhtälö ja yhtälöryhmä. Otavan Suuri Ensyklopedia 10 (1981), 8093–8094.

Ruotsin matematiikan tutkimus arvioitavana. Arkhimedes 34 (1982), 192–193.

Tähtitieteilijä F.W.A. Argelander. Sukuside 5 (1983).

Mystiikkaako? Matemaattisten aineiden aikakauskirja 48 (1984) 445–446.

Kun ei Nobelia niin ainakin Fields eli miten matemaatikosta tulee kuuluisa? Funktio 1/1987, 6–7.

Vähän lisää matematiikan termeistä. Dimensio 3/1993, 62–63.

Fermat'n väittämä. Dimensio 4/1994, 50–51.

Itämeren ympäristön matemaatikot koolla Lahdessa. Arkhimedes 2/1996, 4.

Turistina matematiikassa. Ensimmäinen retki. Induktio, todistamisen työkalu. Solmu 2/1996–97, 14–17 ja 1/1997–98, 12–14.

Turistina matematiikassa. Toinen retki. Nuo mainiot binomikertoimet. Solmu 1/1997–98, 15–18 ja 2/1997–98, 9 –11.

Turistina matematiikassa. Lukujen museossa. Solmu 3/1997, 10–13.

Maailma ja matematiikka. Kolumni. Arkhimedes 2/1998, 13.

Matematiikan sanoja. Solmu 1/1998–99, 6–7.

Roomalaiset numerot – laskentoa ilman kertotaulua. Solmu 1/2000–2001, 16–18.

Kompleksiluvut ovat joskus monimutkaisia. Dimensio 4/2000, 53

Suomen matematiikan tähtinimiä. Työvälineitä tietoyhteiskun­taan – Suomen matemaatikko-, Fyysikko- ja Tietojenkäsittelytieteilijäliitto ry. (SMFL) 40 vuotta. Helsinki 2001, 54–59.

Ellipsit, hyperbelit ja paraabelit vinossa. Solmu 1/2001, 21–25.

Miksi π on irrationaalinen? Solmu 2/2001, 6–8.

Descartesin merkillinen sääntö. Solmu 3/2001, 6–8.

Osittaisintegroinnin ihmeitä: Wallisin ja Stirlingin kaavat. Solmu 2/2003, 12 –15.

Neliöjuuri autiolla saarella. Solmu 1/2006, 11–13.

Kaikki tarpeellinen kompleksiluvuista. Solmu 1/2006, 17–22.

Sudoku ja matematiikka. Solmu 1/2006, 4.

Kaksi syntymäpäiväsankaria. (Euler ja Ahlfors). Solmu 1/2007, 10–14.

Mathematics in operations research. Calculating Combat, Finnish National Defence University, Department of Military Technology, Series 1 No 27, 7–16.

Matematiikka esillä Helsingin yliopiston museossa. Solmu 1/2008, 11–13.

War, mathematics and mathematicians. The Many Faces of Military Studies – A Search for Fundamental Questions. Publications of the Finnish Naval Academy. A. Research 1/2008, 73–79.

(M.L. ja Vadim Kulikov) Emmy Noether mursi sukupuolirajan. Solmu 2/2009, 26–28.

Paras kiinalainen muki. Solmu 3/2009, 11–12.

Mitä on 98-prosenttinen varmuus? Solmu 2/2010, 30–31.

Luovuudesta ja matematiikasta. Solmu (pääkirjoitus) 3/2010, 4.

Apollonioksen unohtunut ympyrä. Solmu 3/2010, 15–17.

Om "En Aritmetisk Fråga". Dimensio 1/2011, 50.

Suomen matematiikan tähtinimet. Solmu 1/2011, 14–17.

Vaikeita, jopa mahdottomia yhtälöitä. Solmu 1/2011, 9–10.

Mainintoja maaliskuulta. Solmu (pääkirjoitus) 2/2011, 4–5.

Matematiikka – ajatonta ja ajassa. Solmu (pääkirjoitus) 3/2011, 4–5.

Jouluaatto on harvemmin sunnuntaina. Solmu 3/2011, 17–18.

Suomi matematiikan maailmankartalla. Dimensio 2/2012, 22–25.

Jo silloin. Arkhimedes 2/2012, 8–9.

Sinin yhteenlaskukaavasta vielä. Dimensio 6/2013, 62.

Yksi tehtävä, monta ratkaisua. Solmu 1/2013, 14–16.

Matematiikka – maailmankaikkeuden kieli. Mistä puhumme kun puhumme jostakin, toim. Pasi Heikura. Docendo 2013, 185–188.

Parinmuodostuksesta ja matematiikasta. Arkhimedes 4/2013, 34–35.

Lukujärjestelmistä. Solmu 1/2014, 6–9.

Ihan vääriä järjestyksiä! Solmu 1/2014, 15–16.

Todistetaanpa kosinilause. Solmu 3/2014, 6–9.

Matematiikkaa muinaisuudesta – Itämaan tietäjien laskentoa. Solmu 3/2014, 18–21.

Sotapäällikkö ja geometria. Solmu 3/2015, 5–8.

Miksi matematiikka keksittiin? Ovatko kaikki esineet olleet joskus märkiä? HS-kirjat 2015, 136.

Paperirulla eli aritmeettinen jono ja likimääräisyys. Solmu 3/2016, 13–14.

Teema ja muunnelmia: syksyn 2016 ylioppilastehtävistä mieleen tullutta. Solmu 1/2017, 25–27.

Matematiikkaa ja matematiikasta. Eukleides-kirjat 2017, 178 s. ISBN 978-952-68775-0-1.

Matematiikan sanoja. Matematiikan vierassanojen etymologiaa. Eukleides-kirjat 2017, 151 s. ISBN 978-952-68775-2-5.

Suomen matemaattinen yhdistys 1868–2018. Arkhimedes 1/2019, 12–17.

Matematiikan nimiä. Eukleides-kirjat 2020, 123 s. ISBN 978-952-68775-7-0.

Geometriaa ja geometriasta. Eukleides-kirjat 2021, 118 s. ISBN 978-952-68775-8-7.

Milloin ja kuka keksi allekkain laskemisen? Helsingin Sanomat 21.1.2022, s. B 9.

4 Kirjaesittelyjä ja -arvosteluja

Pohjoismaista matematiikkaa. Nordisk matematisk tidskriftin esittely. Matemaattisten aineiden aikakaus­kirja 47 (1983), 77.

Matematiikkaa kaikille? Lars Gårdingin kirjan Encounter with Mathematics, Lynn Arthur Steenin toimittaman kirjan Mathematics Today ja Sir James Lighthillin toimittaman kirjan Newer Uses of Mathematics esittelyt. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 47 (1983) 92–93.

Matematiikan historiaa suomeksi. Juha Oikkosen (toim.) kirjan Katsauksia matematiikan historiaan esittely. Matemaattisten aineiden aika­kauskirja 47 (1983), 295–296.

Problem-Solving through Problems. Loren C. Larsonin kirjan esittely. Arkhimedes 36 (1984) 261–262.

Outoa matematiikkaa. Tammen Matematiikan käsikirjan arvostelu. Helsingin Sanomat 22.1.1994.

Matematiikan historiaa suomeksi. Carl Boyerin kirjan Tietei­den kuningatar esittely. Arkhimedes 1/1995, 87–89.

Tervejärkistä opetusoppia matemaatikoille. Steven G. Krantzin kirjan How to Teach Mathematics esittely. Arkhimedes 2/1995, 188–189.

Matematiikan historiaa kaikille. Boris Sjöbergin kirjan Från Euklides till Hilbert esittely. Helsingin Sanomat 18.11.1995.

Matematiikan historiaa miellyttävässä koossa. Boris Sjöbergin kirjan Från Euklides till Hilbert esittely. Arkhimedes 3/1995, 269–270.

Algebraa konkreettisesti. Terence Jacksonin kirjan From Po­lynomials to Sums of Squares esittely. Arkhimedes 2/1996, 10.

Mistä matematiikan sanat tulevat? Steven Schwartzmanin kirjan The Words of Mathematics esittely. Arkhimedes 3/1996, 32.

Järjestö toimii: kaksi julkaisua MAOLin toiminnasta. Olavi Junnilan MAOLin historian ja Matemaattiset aineet yläasteella ja lukiossa -kirjan esittely. Arkhimedes 5/1996, 31.

Naapurin matematiikkaa. Lars Gårdingin kirjan Matematik och matematiker esittely. Arkhimedes 1/1997, 26–27.

Naismatemaatikot puhuvat. Elokuvan Women and Mathematics ac­ross Cultures esittely. Arkhimedes 2/1997, 30.

Sitaatteja moniin tarpeisiin. Kolmen matemaattis–tilastollisen sitaattikokoelman esittely. Arkhimedes 4/1997, 25–26.

Kiinalainen juttu. J.-C. Martzloffin kirjan A History of Chinese Mathematics esittely. Arkhimedes 5/1997, 24–25.

Klassikkosuomennos uuden kustantajan avauksena. G.H. Hardyn kirjan Matemaatikon apologia esittely. Arkhimedes 6/1997, 28–29.

Askartelun avulla matematiikan saloihin. Carol Vordermanin kirjan Kiehtova matematiikka esittely. Helsingin Sanomat 11.10.1997, D3.

Kiehtovaa, kiehtovaa, mut­ta... T. ja E. Lepmanin kirjan Kieh­tovaa matematiikkaa esittely. Arkhimedes 2/1998, 26.

Matematii­kanopetusta tutkitaan. P. Räsäsen ym. toimittaman kirjan Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen esittely. Arkhimedes 2/1998. 27–29.

Ei kuningastietä matematiikkaan. Michael Guillenin kirjan Silta äärettömyyteen esittely. Arkhimedes 3/1998, 35–36.

Kansainvälisen matemaattisen unionin historia. Olli Lehdon kirjan Mathematics without Borders esittely. Arkhimedes 4/1998, 33–34.

Fermat'ta ja Wilesia kaikille. Simon Singhin kirjan Fermat'n viimeinen teoreema esittely. Arkhimedes 5/1998.

Lisää lainoja. C.C. Gaithierin ym. kirjan Mathematically speaking esittely. Arkhimedes 6/1998, 33–34.

Talvisia opetuksia. Raimo Lehden kirjan Lumihiutaleet ja maa­ilmankuvat esittely. Arkhimedes 1/1999, 33.

Matemaatikko-humanisti matkailee ajassa ja paikassa. Osmo Pe­kosen kirjan Tuhat vuotta esittely. Arkhimedes 2/1999, 31.

Arthur Engelin Problem-Solving Strategies -kirjan esittely. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik 1/1999, 42–43.

Galilein klassikko suomeksi – ja vähän muutakin. Galilein Si­dereus Nuncius -kirjan suomennoksen esittely. Arkhimedes 6/1999, 23.

Kuuluisien miesten elämäkertoja. Albrecht Fölsingin teoksen Albert Einstein. Elämäkerta ja V. Mazz'yan ja T. Shaposnikovan teoksen Jacques Hadamard, a Universal Mathematician -teosten esittely. Arkhimedes 5/2000, 33–34.

Tytöistä, matematiikasta ja opetuksesta. Marjatta Näätäsen kirjan Matematiikka, naiset ja osaamisyhteiskunta esittely. Opettaja 12/2000, 48 sekä Dimensio 3/2000, 57.

Suomen suuri matemaatikko. Olli Lehdon kirjan Korkeat maailmat esittely. Tiede 1/2002, 62.

Kurt Gödel – Elämä ja matematiikka. John L. Castin ja Werner DePaulin kirjan esittely. Solmu 1/2003, 25–26.

Kaiman matkassa. Jukka M. Heikkilän kirjan Arkhimedes Syrakusalainen esittely. Arkhimedes 1/2004, 29.

Johdatus diskreettiin matematiikkaan. Jorma Merikosken, Ari Virtasen ja Pertti Koiviston kirjan esittely. Arkhimedes 4/2004, 22–23.

Johdatus matemaattisen analyysin teoriaan. Jorma Merikosken, Ari Virtasen ja Timo Tossavaisen kirjan esittely. Arkhimedes 2/2005, 34.

Neljä lukion oppikirjaa. Solmu 2/2006, 23–27.

Matematiikkaa kaikille. Hannu Karttusen kirjan Tiedettä kaikille. Matematiikka esittely. Solmu 2/2006, 19–20.

Matematiikan opettamisesta ja vähän matematiikastakin. Kirjan Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen uuden laitoksen esittely. Arkhimedes 2/2006, 21–23.

Alkulukujen lumoissa. John Derbyshiren kirjan esittely. Solmu 1/2007, 30–31.

Viisi lukion geometrian oppikirjaa. Solmu 2/2007, 17–22.

Gauss romaanihenkilönä. Daniel Kehlmannin kirjan Maailman mittaajat esittely. Solmu 3/2007. 19–20.

Opolle lukemista? Ian Stewartin kirjan Kirjeitä nuorelle matemaatikolle esittely. Solmu 1/2008, 30.

Feneomenologi ja dekonstruktööri geometrian kimpussa. Edmund Husserlin kirjan Geometrian alkuperä esittely. Arkhimedes 2/2008, 26.

Suomen matematiikan vaikuttajia. Olli Lehdon kirjan Tieteen aatelia esittely. Dimensio 3/2008, 63. (Kirjoituksesta puuttuu tekijän nimi, toimituksen virheen takia.)

Suomen matematiikan pioneereja. Olli Lehdon kirjan Tieteen aatelia esittely. Solmu 2/2008, 21–22.

Takoiko Matematiikkakonekomitea Sampoa? Petri Pajun kirjan "Ilmarisen Suomi" ja sen tekijät. Matematiikkakonekomitea ja tietokoneen rakentaminen kansallisen kysymyksenä 1950-luvulla esittely. Arkhimedes 6/2008, 33–34.

Neljä tietä derivaattaan. Neljän lukion pitkän matematiikan derivaattakurssin oppikirjan esittely. Solmu 1/2009, 18–22.

Kaunis kirja mittaamisesta ja vähän muustakin. Andrew Robinsonin kirjan Mittaamisen historia esittely. Solmu 1/2009, 33–34.

Mitoista on moneksi. Jarmo Grönrosin, Arja Hyvösen, Petteri Järven, Juhani Kostetin ja Seija Väärän kirjan Tiima, tiu, tynnyri esittely. Solmu 3/2009, 22–23.

Kaunis kirja numeroista vai lukufloppi? Peter J. Bentleyn kirjan Numerot esittely. Solmu 3/2009, 28–30.

Mielenkiintoista laskentoa lapsille ja opettajillekin. Teuvo Aittokallion kirjan Patikkaretkiä matematiikan maisemaan esittely. Solmu 1/2010, 24–25 ja Dimensio 2/2010, 62.

Perspektiivejä matematiikkaan ja taiteeseen. Simo Kivelän kirjan Perspektiivikuvan geometriset perusteet esittely. Dimensio 5/2010, 66.

Miten tekniikka kehittyy? W. Brian Arthurin kirjan Teknologian luonne esittely. Dimensio 1/2011, 60.

Tehtävä on kesken. Anneli Kannon, Antti Kannon ja Markku Soinnun kirjan Tehtävä Maassa esittely. Solmu 2/2011, 17–18.

Yhtälö, jota ei voinut ratkaista. Mario Livion kirjan esittely. Dimensio 4/2011, 60.

Rinnakkaisjärjestön puoli vuosisataa. Anitta Valtosen kirjan SMFL ⇒ MAL. 50 vuotta ammattikunnan hyväksi esittely. Dimensio 6/2011, 63.

Tiedemies tutuksi. Olli Lehdon kirjan Tieteen huipulla esittely. Suomen Kuvalehti 35/2013, 59.

Laskentoa ja jääkiekkoa. Juhani Huhtamäen kirjan Lätkässä matematiikkaan esittely. Solmu 2/2013, 23–24.

Vähän melkein kaikesta. Jukka Ilmosen kirjan Matematiikka on avain luontoon esittely. Solmu 3/2013, 18–19.

Matematiikkamogulin elämä. Arild Stubhaugin kirjan Att våga sitt tärningskast. Gösta Mittag-Leffler (1846–1927) esittely. Arkhimedes 1–2/2014, 31–34.

Matemaatikon elämä. Olli Lehdon kirjan Tieteen huipulla esittely. Dimensio 5/2014, 64.

Suomalainen komeetta tieteen taivaalla. Johan Sténin kirjan A Comet of the Enlightenment. Anders Johan Lexell's Life and Discoveries esittely. Arkhimedes 2/2015 37–38.

Ratkaisemisen taito. Georg Polyan kirjan esittely. Dimensio 1/2015, 62–63.

Kansantajuisesti laskemisesta ja matematiikasta. Lance Fortnow'n kirjan Kultainen pääsylippu. P, NP ja mahdottumuuden tavoittelu esittely. Dimensio 4/2015, 62.

Luentoja luvuista. Usko Lahden kirjan Prof. Corvus Adamas: Luvut ja todistusmenetelmät esittely. Solmu 1/2017, 8–9.

Retkeilyllä matematiikan maisemissa. Simo K. Kivelän kirjan Vaellusretkiä matematiikkaan esittely. Solmu 2/2017, 18–19.

Lukion yhteisen matematiikan kurssin oppikirjoja. Solmu 3/2017, 12–14.

Tummaihoisia naisia ja laskentoa. Margot Lee Shetterlyn kirjan Hidden Figures – Varjoon jääneet esittely. Dimensio 5/2017, 56.

Pitkä matematiikka, toinen ja kolmas kurssi. Solmu 1/2018, 10–12.

Vahingollista matematiikkaa? – Matikkatuhoaseet. Cathy O'Neilin kirjan Matikkatuhoaseet. Miten suuraineisto lisää eriarvoisuutta ja uhkaa demokratiaa esittely. Dimensio 3/2018, 56.

Pitkä matematiikka, neljäs ja viides kurssi. Solmu 2/2018, 40–42.

Pitkä matematiikka, kuudes ja seitsemäs kurssi. Solmu 1/2019, 4–7.

Valistusmiehistä suomeksi. Osmo Pekosen ja Johan Sténin kirjan Valon aika esittely. Arkhimedes 1/2019, 29–30.

5 Matematiikan opetus ja matematiikkakilpailut

XVI Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 1974. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 38 (1974), 349–351.

XVI Kansainväliset matematiikkaolympialaiset. Tehtävien ratkaisut. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 39 (1975), 46–47.

Matematiikkakilpailu 1975, tehtävien ratkaisut. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 39 (1975), 321–322.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 1975 ja 1976. Mate­maattisten aineiden aikakauskirja 40 (1976), 215–216.

Matematiikkakilpailu ja kansainväliset matematiikkaolympialai­set 1977. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 41 (1977), 192–194.

20. kansainväliset matematiikkaolympialaiset. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 42 (1978), 265–266.

(Tuomas Sorvali, Arto Salomaa, Ilpo Laine, M.L.) Matematiikan opetuksen ongelmat pohdittavina matemaatikkopäivillä. Arkhime­des 32 (1980), 100–105.

20. kansainväliset matematiikkaolympialaiset, tehtävien rat­kaisut. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 43 (1979) 117–118.

Amerikkalainen matematiikkakilpailu kokeiltavana. Matemaattis­ten aineiden aikakauskirja 45 (1981) 381–383.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 1981. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 45 (1981) 539–541.

Geometrian asemasta. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 46 (1982) 100–101.

AHSME-kilpailu jälleen. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 46 (1982), 381–382.

Koululaisten matematiikkakisat huipentuvat olympialaisiin. Helsingin Sanomat, alakerta, 3.7.1982.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset. Arkhimedes 35 (1983), 97–100.

AHSME-kilpailussa ennätysosanotto. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 47 (1983) 303–304.

Kaikille matematiikkaa, mutta mitä ja miten? Matemaattisten aineiden aikakauskirja 47 (1983) 459 –461.

XXIV kansainväliset matematiikkaolympialaiset. Pariisi 4.–12.7.1983. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 47 (1983), 513–515.

AHSME-kilpailu 1984. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 48 (1984), 288–289.

Ongelmia opetukseen. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 48 (1984), 215–222.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 1984. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 48 (1984), 377–379 ja Funktio 4/1984, 5.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 1984. Tehtävien rat­kaisuja. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 48 (1984), 498–499.

Mathematical competitions in Finland. 25th International Mat­hematical Olympiad. Symposium. Praha (1984), 113–120.

International mathematical olympiads – historical notes. IMO 85 Finland. Jyväskylä (1985), 10–14.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset: historiaa ja nyky­päivää. Funktio 3 (1985), 3.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 1985. Matemaattisten aineiden aikakauskirja 49 (1985) 435–440.

26th International Mathematical Olympiad. Joutsa, Heinola, Helsinki. Results and Problems. Helsinki (1985) 67 s. ISBN 951-99671-2-5.

(M.L. ja Juha Oikkonen) Kansainväliset matematiikkaolympialaiset Suomessa 1985. Arkhimedes 38 (1986), 21–25.

Olympianurkka 1 – 14. Funktio 1986–88.

An IMO Reform? Newsletter of the World Federation of National Mathe­matics Competitions 3 (1986), 15–17.

Koululaisten matematiikkakilpailuista. Matematiikan opetuksen tutkiminen ja kehittäminen 1985. Helsingin yliopiston opetta­jankoulutuslaitos. Tutkimuksia 40 (1986), 55–61.

Matemaatikot mukaan matematiikan harrastusta tukemaan. Funktio 2/1986, 1.

Australiassa osataan matematiikkakilpailut. Funktio 4/1986, 16–18.

Pohjoismainen matematiikkakilpailu! Funktio 5/1986, 16.

Internationella matematikolympiader. Normat 35 (1987), 73–76.

Matematiikkaa keskellä kesää! Funktio 3/1987, 14.

Matematiikkakilpailut ja lahjakkat oppilaat ICME-6:ssa. Matematiikan opetuksen kansainvälinen kokous Budapest 1988 (ICME-6). Suomalaisten osallistujien kokemuksia. Matematiikan opetuksen toimikunta (1988), 15–17.

IMO Winners are future mathematicians. Australian Math. Soc. Gaz. 17 (1990), 13–14.

IMO-1989. Dimensio 1/1990, 45.

(Eero Saksman ja M.L.) Matematiikan olympiavalmennus ja kan­sainväliset matematiikkaolympialaiset 1990. Dimensio 9/1990, 38–43.

Den fjärde Nordiska Matematikolympiaden. Normat 38 (1990), 137–139.

Den fjärde Nordiska Matematikolympiaden – lösningar. Normat 39 (1991), 43–45.

(M.L. ja Eero Saksman) Matematiikkaolympialaiset 1991. Dimen­sio 8/1991, 46–50.

Nordic mathematical contest. Mathematical Education, April–June 1991, 305–308.

(M.L. ja Eero Saksman) Matematiikkaolympialaiset 1992. Dimensio 9/1992, 34–40.

34. matematiikkaolympialaiset Istanbulissa. Dimensio 7/1993, 35–37.

Matematiikkakilpailut ja matematiikan opetuksen tutkimus – tarvitsevatko ne toisiaan? Ainedidaktiikan teorian ja käytännön tutkiminen. Tampereen opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A18 (1994), 135–146.

Den nionde nordiska matematiktävlingen. Normat 43 (1995), 179–181.

Matematiikan kansainväliset koululaiskilpailut lukuvuonna 1994–95. Arkhimedes 3/1995, 260–264. (Sekaannuksen vuoksi kirjoituksen tekijäksi on merkitty Maija Ahtee.)

Baltian tie -matematiikkakilpailu Västeråsissa. Arkhimedes 4/1995, 336–337.

Nuoret matemaatikot kilpailivat Intiassa. Arkhimedes 3/1996, 20–21. Tehtävien ratkaisuja. Arkhimedes 5/1996, 8–10.

Itämeren ympäristön matematiikkakilpailu Valkeakoskella. Ark­himedes 5/1996, 7–8.

11. pohjoismainen matematiikkakilpailu. Arkhimedes 3/1997, 4. – Tehtävien ratkaisuja. Arkhimedes 4/1997, 26–27.

Nuoret matemaatikot kilpailivat Argentiinassa. Arkhimedes 4/1997, 4–5. Tehtävien ratkaisut. Arkhimedes 5/1997, 25–27.

Yllättävän yksimielinen yleisötilaisuus. Solmu 2/1998–1999, 24.

Matematiikkaolympialaiset: hopeaa 17 vuoden jälkeen! Solmu 1/1999–2000, 13–15.

Matematiikkaolympialaisten merkkivuosi. Dimensio 5/1999, 15–17.

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet – sotataidon perusosaa­mista. Maanpuolustuskorkeakoulu 3/1999, 15–18.

Matematiikkaolympialaiset Koreassa. Dimensio 4/2000, 42–43; Solmu 2/2000–2001, 18–21.

Aasia johtaa matematiikassa – Matematiikkaolympialaiset 2001. Dimensio 1/2002, 49–50.

The impact of mathematics competitions on education in Finland. Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students. International Conference 2002, University of Latvia, Riga, 52–58.

Pääkirjoitus. Solmu 1/2003, 4.

Lukion matematiikkakilpailu 2003 – tehtävät ja ratkaisut. Dimensio 3/2003, 42–43.

Matematiikkaa kilvan kansainvälisesti. Dimensio 3/2004, 48–50.

Matematiikkaolympialaiset Tokiossa. Dimensio 4/2003, 51–52.

Matemaatikot kilpailivat Ateenassa. Dimensio 4/2004, 58.

Matematiikkaa ja myrskyä Meksikossa. Opettaja 33/2005, 22–23.

Matematiikkaa, myrskyä ja maya-kulttuuria . Dimensio 5/2005, 58–59.

Oppikirjojakin voisi arvioida – ja erään muinaismuiston pelastaa. Solmu 2/2006, 4–5.

Kilpailumatematiikkaa. Solmu 2/2006, 29–30.

Saako oppilas tietää liikaa? Solmu (pääkirjoitus) 1/2007, 4.

Fysiikka, kemia, laskento ja matematiikka: neljä eri lajia. Solmu (pääkirjoitus) 3/2007, 4–5.

Matematiikkakilpailu opettajillekin? Solmu 3/2007, 21

Kuusi vaikeaa tehtävää – matematiikkaolympialaiset Hanoissa. Solmu 3/2007, 22–26.

Vietnam isännöi matematiikkaolympialaisia. Opettaja 37/2007, 78.

Netissä nähtyä. Solmu (pääkirjoitus) 1/2008, 4–5.

Matematiikkaolympialaiset Madridin helteessä. Dimensio 4/2008, 39–41.

Matematiikan opetuksesta – jälleen kerran. Solmu (pääkirjoitus) 2/2008, 4.

Pitkän matematiikan opetussuunnitelmat kriittisessä tarkastelussa. Solmu 2/2008, 5–6.

Olympialaiset, olympialaiset ja Suomi. Solmu (pääkirjoitus) 3/2008, 4–5.

(M.L. ja Janne Junnila) Mongolian opettajakilpailun tehtävien ratkaisut. Solmu 3/2008, 20–22.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset Madridissa. Solmu 3/2008, 33.

Matematiikkaolympialaiset 2008 – kuusi vaikeaa tehtävää. Solmu 3/2008, 34–39.

Matematiikka ja kauneus. Solmu (pääkirjoitus) 1/2009, 4–5.

Matematiikanopetuksen unta ja todellisuutta. Solmu (pääkirjoitus) 2/2009, 4–5.

Puoli vuosisataa matematiikan olympialaisia. Opettaja 25/2009, 39.

Positiivisesti matematiikasta. Solmu (pääkirjoitus) 3/2009, 4.

2009 ei ole tylsä vuosi. Solmu 3/2009, 13–14.

Matematiikkaolympialaiset 2009: vaikeatkin tehtävät ratkeavat. Solmu 3/2009, 15–19.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 50-vuotias. Arkhimedes 4/2009, 17–21.

Miksi matemaatikot, matematiikan opettajat ja opetushallinto eivät puhu toisilleen? Solmu (pääkirjoitus) 1/2010, 4–5.

Mitä todistaminen on ja ei ole – erään kilpailutehtävän opetuksia. Solmu 1/2010, 22–23.

Matematiikkakilpailujen tiimoilta. Arkhimedes 4/2010, 7–9.

Oliko vuosi 2009 sittenkin tylsä? Solmu 1/2010, 31–34.

Mongoliassa on matematiikkakilpailu alakoulunopettajillekin. Solmu 3/2010, 13–14.

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset Keski-Aasiassa. Dimensio 4/2010, 50–53.

Matematiikkakilpailuvuosi 2010. Solmu 1/2011, 28–30.

Kahdeksan tehtävää peruskoululaisille. Solmu 1/2011, 20–23.

Korutonta kertomaa. Solmu (pääkirjoitus) 1/2011, 4–5.

Tuhtia matematiikkaa Mongolian alakoulunopettajien kilpailuissa. Solmu 2/2011, 11–14.

Eye-wittnessing the IMO: decades of stability and change. Proceedings of the 6th Congress of the World Federation of National Mathematics Competitions, Riga 2011, 29–39.

Kahdenlaisia kultamitaleja. Solmu 2/2011, 22–23.

Joukkueet kohtasivat Greifswaldissa. Arkhimedes 6/2011, 5.

Matematiikkaa Mar del Platassa. Arkhimedes 4–5/2012, 4.

Kun Suomi teki Kansainvälisistä matematiikkaolympialaisista kansainväliset. MAL-lehti 3/2012, 6–10.

Greifswaldista Mar del Plataan: matematiikan huippu-urheilukausi 2011–12. Dimensio 5/2012, 16–19.

Matematiikkaolympialaiset Afrikassa. Dimensio 5/2014, 21–23.

(M.L. ja Joni Teräväinen) Matematiikkaolympialaiset Afrikassa. Solmu 3/2014, 22–23.

Matematiikkakilpailujen vuosikymmeniltä. Dimensio 2/2015, 13–15.

Matematiikkaolympialaiset Thaimaan helteessä – kylmä suihku Suomelle. Dimensio 5/2015, 24–26.

(Timo Tossavainen, Jorma Joutsenlahti, Jorma Merikoski ja M.L.) Merkittäviä suomalaisia matematiikan oppikirjoja ja -kirjailijoita. Oppikirja Suomea rakentamassa. Suomen Tietokirjailijat ry. 2017, 207–246.

(M.L. ja Maisa Spangar) Itämeren alueen matematiikan huiput Oulussa. Dimensio 1/2017, 26–30.

Matemaatikkoja seulotaan järviseutulaisin voimin Järviseudun Sanomat 24.1.2018, 7.

(M.L., Heikki Nevanlinna ja Timo Tossavainen) Matematiikan opetuksen ihanteet. Tieteessä tapahtuu 5/2019, 3–10.

6 Kirjoituksia verkossa

Pieni kilpailumatematiikan opas.

Algebran alkeita.

Kilpailumatematiikan perusalgebra.

Kompleksiluvut.

Geometrisen todistamisen perusharjoitus.

Nimekästä geometriaa.

Pickin lause ja kaava.

Avaruusgeometrian kysymyksiä.

Trigonometria.

Epäeuklidisen geometrian alkeita .

Projektiivisen geometrian alkeita.

Geometriaa kuvauksin; ratkaisut.

Laskennallisen kombinatoriikan perusongelmia.

Nuo mainiot binomikertoimet .

Pikkuisen kombinatoriikkaa.

Lukuteorian alkeita.

Pellin yhtälö.

Primitiivijuurista.

Lukujärjestelmistä.

Desimaaliluvut, mitä ne oikein ovat?

Negatiivisista luvuista.

Hiukan osittelulaista.

Luettavaa matematiikasta.

Matematiikan sanat.

Matematiikassa kilpaillaan.

Matematiikassakin voi kilpailla.

Tanskan TalentCenterin esittely.

Suomi matematiikan historian kartalla.

PISA-tutkimus, in the American way.

Baltian Tie 2016 -kilpailu Oulussa.

Hiukan maakuntalaulujen taustoista.

Solmuun ja Solmusta – mitä siitä muistan.

Antti Tuomaisen romaanien Jäniskerroin ja Hirvikaava sekä Laura Laakson romaanin Suureita ja pieneitä esittely.