Olen kirjoittanut esittelyjä vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisista lukion pitkän matematiikan oppikirjoista. Olen rajoittunut painettuihin oppikirjoihin. Näitä on kaksi sarjaa, SanomaPron kustantama Tekijä ja Otavan Juuri. Osa esittelyistä on julkaistu matematiikkalehti Solmussa.

Kirjojen pedagogisiin ansioihin tai puutteisiin en ole kyennyt puuttumaan; minua on kiinnostanut oppikirjojen matemaattinen sisältö ja esitystapa.

Kirjaesittelyt:

Pakolliset kurssit

Pitkän ja lyhyen matematiikan yhteinen kurssi.

Kurssit 2 ja 3 (polynomifunktiot; geometria).

Kurssit 4 ja 5 (vektorit; analyyttinen geometria).

Kurssit 6 ja 7 (derivaatta; trigonometriset funktiot).

Kurssi 8 (juuri- ja logaritmifunktiot).

Kurssi 9 (integraalilaskenta).

Kurssi 10 (todennäköisyys ja tilastot).

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssi 11 (lukuteoria ja todistaminen).

Kurssi 12 (algoritmit matematiikassa).

Kurssi 13 (differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi).