EUKLEIDES-KIRJAT

Eukleides-kirjat, oululainen pienkustantaja, julkaisee matemaattista kirjallisuutta, pääosin yleistajuista. Nimessään ja logossaan – Alkeiden Pythagoraan lausen todistuksen mallikuviossa – se kunnioittaa luultavasti kaikkien aikojen menestyksellisintä matematiikasta kirjoittanutta, n. 300 eaa. elänyttä Eukleides Aleksandrialaista.

Eukleides-kirjojen ensimmäinen julkaisu on heinäkuussa 2017 ilmestynyt Matti Lehtisen matemaattisten lastujen kokoelma Matematiikkaa ja matematiikasta. Marraskuussa 2017 ilmestyi Lehtisen kirjoittama matematiikan yleishistoria Matematiikan vuosituhannet ja joulukuussa matematiikan vierassanojen etymologiaa esittelevä Matematiikan sanoja. Matematiikan historiaa käsitellään yhdestä näkökulmasta myös Lehtisen vuonna 2020 ilmestyneessä Matematiikan nimiä -teoksessa.

Kesäkuussa 2018 ilmestyi ensimmäinen osa Matti Lehtisen kokoelmasta Kilpailumatematiikan harjoituksia. Siinä on 313 matematiikan kilpailuvalmennuksen koti- ja ja koetehtävää ratkaisuineen aihealueilta algebra ja geometria. Lokakuussa 2018 ilmestyneessä jälkimmäisessä osassa on 306 aihealueiden lukuteoria ja kombinatoriikka tehtävää ratkaisuineen. Tehtävät ovat Matti Lehtisen kilpailuvalmennuksessa käyttämiä.

Eukleides-kirjojen uudempia kustanteita on marraskuussa 2019 ilmestynyt Tampereen yliopiston matematiikan emeritusprofessori Jorma Merikosken kirjoituskokoelma Aikalaisia ja matematiikkaa.

Lokakuussa 2021 ilmestyi Matti Lehtisen niin euklidista kuin epäeuklidistakin geometriaa esittelevä teos Geometriaa ja geometriasta, "kaikki, mitä olen aina halunnut geometriasta kertoa".

Yhteydenotot: info 'at' eukleideskirjat.fi.

* * *

Syyskuussa 2019 julkaistu, 16 henkilön allekirjoittama avoin kirje matematiikan opetuksesta.

* * *

Matti Lehtisen kotisivut